Afscheid nemen? Nee, dat schuift u liever nog even vooruit. Toch is het verstandig niet te lang te wachten met plannen. Door kwalificatie als registeradviseur bedrijfsopvolging (RAB) en ruim 20 jaar ervaring is uw YOURS adviseur deskundig op gebied van bedrijfsopvolging.

Op basis van uw wensen maakt u met uw YOURS adviseur een compleet financieel plan. U kunt uw inkomen van nu naar later schuiven, uw reserves optimaal benutten en begeleiden naar een optimaal rendement. Het YOURS opvolgingstraject bestaat uit vijf stappen:

1. Inventariseren

Samen brengen we in kaart wat u met de bedrijfsopvolging voor ogen heeft. Waarom, wanneer, hoe en aan wie wilt u uw onderneming overdragen?

2. Opstellen overdrachtsplan

Wat zijn uw persoonlijke wensen? Wat zijn de (financiële) gevolgen voor uw partner of kinderen? Wat zijn de sterke en zwakke punten van uw onderneming, wat zijn de bedreigingen en kansen? Kortom, wat brengt de toekomst?

3. Begeleidingstraject en optimalisatie

Daarna maken we uw onderneming verkoopklaar. Hoe kunnen we samen de juridische en fiscale structuur verbeteren? Wat levert het hoogste rendement op? Hoe modern verlopen de bedrijfsprocessen en is uw back-office volledig up-to-date? En minstens zo belangrijk: welke gevolgen heeft een overdracht voor uw privésituatie? Wordt het bedrijf bijvoorbeeld ook in uw testament genoemd?

4. Overdragen

De overdrachtsperiode start meestal zo’n drie jaar voor de daadwerkelijke verkoop. Samen met uw YOURS adviseur stelt u een profiel op van de geschikte koper. U kunt vervolgens zelf de onderhandelingen voeren, maar het kan verstandig zijn om onze ervaren adviseur met een objectieve scherpe blik mee te laten kijken. Hij kan bijvoorbeeld de ‘due dilligence’ - het bedrijfsonderzoek - coördineren, om de technische staat van uw onderneming in kaart te brengen. Of een geschikte jurist aanbevelen die voor u de intentie- en koopovereenkomsten opstelt en sluit.

4. Nazorg

Uw onderneming is verkocht. Misschien ontvangt u nog inkomen uit uw oude onderneming, bijvoorbeeld omdat u nog aandelen bezit of omdat u een bedrijfspand aan de nieuwe eigenaar verhuurt. Maar denk ook aan pensioen of andere werkzaamheden. Samen met YOURS komt u tot een heldere vermogensplanning, in iedere fase van uw leven.

Meer weten over bedrijfsopvolging? Vraag het onze ervaren adviseurs.